התהליך

גיבוש הרעיון 

פגישת עבודה ראשונה* בה אשאל אתכם שאלות, אכיר אתכם ואת בני הבית השונים, את הצבעים והמרקמים המתאימים לכם, 
אסתובב בשטח ואלמד את הקיים, את היתרונות ואת האתגרים אשר נמצאים בשטח שלכם ובסביבתו.
בסוף הפגישה יהיו בידכם: 

1. סקיצה ראשונית ידנית המפרטת את הקווים הצורניים הכלליים של הגינה (ישרים, אמורפיים או שילוב של השניים), חלוקי לאזורי 
גינון ופיתוח, משטחים (שבילים, רחבות, חניה) האלמנטים השונים (בריכת דגים, פינת מדורה, מטבח חיצוני, פרגולות ועוד) והחלופות 
האפשריות לתכנון. 

2. הערכת תקציב ראשונית.

*ניתן לקבל פגישת ייעוץ כשרות נפרד. בפרויקט שלם פגישה זו מהווה חלק מהתהליך.

הארה: בפרויקטים פשוטים לביצוע, שלב התכנון מהיר וקצר יותר, ברוב המקרים ניתן להסתפק בסקיצה, תוכנית פיתוח וצמחיה.