התהליך

תכניות העבודה 

עם אישור התכנית הרעיונית, מפיקה את תוכניות העבודה והפיתוח הסופיות.
תכניות עבודה הן הרחבה מפורטת של התכנית הרעיונית ונוגעות בכל ההיבטים של הגן, החומרים, הצמחים, התאורה, מידות וגדלים, גבהים, 
וכל פרט ודבר הנמצאים בגן.
1. תוכנית פיתוח סופית - כוללת גבהים סופיים, מידות, תשתיות, שרוולים, פתרונות לניקוזים ומרזבים, פירוט חומרים, מיקום אלמנטים שונים ועוד.
2. תוכנית צמחייה פירוט הצמחים לסוגיהם השונים: עצים, שיחים, פקעות, עונתיים ועוד כולל סיור במשתלה
3. תוכנית השקיה כוללת את פריסת מערכת ההשקיה בגינה וכתב כמויות
4. תוכנית תאורה מפרטת את מקורות האור וסוגי התאורה על פי המטרות השונות, כגון, תאורת שבילים, תאורה להארת צמחייה, אווירה, 
    קריאה ועוד. מושם דגש על תאורה חסכונית באנרגיה תוך שימוש בתאורה במתח נמוך ולדים כולל ביקור בחנות תאורה.
5. פרטים בגן משובצים לפי הצורך, התכנון ומהווי הלקוח- טרסות, מסלעות, שער, גדרות, בית עץ, גן משחקים, ברכת שחיה, פרגולה, מטבח חיצוני, 
     אלמנט מים ועוד.
6. כתב כמויות- רשימת חומרים.

הארה: פרויקטים רחבי היקף כוללים תוכניות נוספות כגון תוכנית פירוקים, תוכנית חפירה ומילוי, תוכנית מידות, תוכנית ריצופים.