התהליך

ניהול הפרויקט 

ליווי מקצועי ופיקוח על שלבי הפרויקט הם תנאי הכרחי להצלחתו.
שני דברים הינם קריטיים להצלחת הפרויקט - בחירת אנשי המקצוע ונוכחות בשטח בעת ביצוע השלבים הבאים: 
 ניקוי השטח והאדמה מפסולת
 הכנת השטח והסדרת גבהים
 מיקום בריכות ביוב תאי ניקוז
 סימון רחבות - משטחי בטון ושבילים
 מיקום מתגים, שנאים וגופי תאורה בתוך ועל גבי הבית
 מיקום ופיקוח על ביצוע פרטי גן שונים כגון דק, בריכה, ריצוף, סוכה, שביל, אלמנט מים
 בחירת הצמחים במשתלה ובדיקתם לפני הגעתם לגן
 מיקום סופי של הצמחייה
 מיקום שנאים וגופי התאורה בגן
 העמדת ריהוט גן ומיכלים- עציצים, אדניות ועוד